Meddalwedd
  


  
Mae rhedeg busnes mewn cydeithas fodern wedi dod i ddibynnu ar ddefnyddio technoleg, a dewis y meddalwedd cywir i’ch busnes.  Mae pob aelod o’n tîm ni yn hyddysg mewn cyfrifiadura ac yn gallu eich cynorthwyo gyda sefydlu’r meddalwedd cywir ar gyfer eich anghenion penodol.
 
Mi wneith dewis y meddalwedd orau mynd yn bell tuag at wneud adrannau cyfrifyddiaeth a llyfrifeg eich busnes yn effeithlon ty hwnt.  Meddyliwch am yr orau y gallwch arbed gorfod ail-mewnbynnu data, neu gorfod treulio oriau yn dod o hyd i’r anfoneb goll – fe fydd defnyddio ein gwasanaethau yn gwarantu for y gwybodaeth i gyd yn barod ar y sgrîn o’ch blaen.
 
Gallwch gael gwybodeath allweddol ar flaenau eich bysedd mewn mater o eiliadau.  Peidiwch ag oedi – gwnewch yn sicr fod y system cywir yn ei le heddiw ac elwch ar y manteision cyn gynted â phosibl.
 
Yr ydym, fel cwmni, yn delio â cwmnioedd meddalwedd yr ydym yn ystyried i fod yn werthfawr iawn i drawsnewid eich busnes i fod yn weithrediad effeithlon.  Mae’r rhain yn cynnwys Xero, Sage, Quickbooks a Kashflow.  Cysylltwch ag aelod o’n tîm heddiw er mwyn drafod pa feddalwedd fyddai orau i chi.
  
  


  Technoleg Cwmwl

  
Yn ystod y cyfnod diweddar, mae gweithrediad technoleg cwmwl wedi dod i fod yn berthnasol iawn i ddiwydiant cyfrifyddiaeth – mae’n ffordd effeithlono greu ymagwedd symlach a di-dor i rhedeg eich busnes yn llwyddiannus.

Mae meddalwedd yn y cwmwl yn gweithredu o gyfleuster ar-lein, sydd yn golygu fod eich data yn cael ei storio mewn man diogel ac ei fod ar gael i chi unrhywbryd, yn unrhyw fan – cynwydd gwych i’r entrepreneur modern sydd angen mynediad i’w data, 24/7.

Gall y rhan fwyaf o ddarparwyr meddalwedd cynnig opsiwn cwmwl.  Cysylltwch â ni heddiw ac fe allwn arddangos sut all eich busnes buddio with newid i opsiwn cwmwl.  Yn siarad o brofiad, mae newid i’r cwmwl wedi buddio ein cwmni, yn ogystal a sawl o’n cleientiaid bodol.  Gadewch i ni eich arwain chi i fewn i byd modern esblygol.