Cyngor Busnes

  
Sefydlu busnes?
 
Mae dechrau busnes newydd yn dod â bob math o gwestiynau a straen i berchennog – hymwaredwch a’ch pryderon trwy cysylltu â ni.  Yr ydym yn delio a busnes pob dydd, sydd y nein gwneud yn ddewis perffaith i’ch cynghori chi ar bet hi wneud a bet hi beidio â’i wneud pan yn dechrau menter newydd.
 
Un o’r prif anhawsterau pan yn dechrau allan yw i dod o hyd i’r arian i’ch diolgelu am y blynyddoedd cyntaf.  Mae’n anodd i bob busnes ar y dechrau – mae’n bwysig i gadw at yr egwyddorion a fydd yn gweld eich busnes yn tyfu i fod yn lwyddiannus am gyfnod hir.
 
Gall cael cyllid fod yn dasg rhwystriedig iawn.

Benthyciad cychwyn?
Benthyciad banc?
Grantiau?

Mae yna amryw o ffyrdd i gael cyllid, mae gan bob llwybr ei anhawsterau ei hun – cysylltwch â ni heddiw fel y gall aelod o’n tîm eich cynorthwyo i gael y cyllid gorau i’ch busnes.
 
Penderfynniad pwysig arall i wneud yw i benderfynnu pa fath o endid yr ydych yn dymuno sefydlu.

Unig fasnachwr?
Partneriaeth?
LLP?
Cwmni Cyfyngedig?

Mae gan bob opsiwn manteision ac anfanteision – cysylltwch â ni fel y gallwn rhedeg trwy’r posibiliadau gyda chi.  Yna gallwn deilwra ein gwasanaethau cyfrifyddiaeth yn seiliedig ar yr opsiwn a ddewiswch.