Pam Arwyn Vobe Accountancy Ltd?


Mae amgylchedd fusnes y dyddiau yma yn dir cystadleol tu hwnt, ac y mae'n hanfodol bwysig i ddewis y cyfrifydd cywir a wneith helpu arwain eich busnes ymlaen. Mae dewisiadau busnes da yn arwain at lwyddiant.  Gall y canllawiau gore brofi i fod yn y wahaniaeth rhwng llwyddiant a methiant, yn enwedig os ydych yn fusnes newydd mewn marchnad cystadleuol.

Yr ydym ni yn Arwyn Vobe Accountancy Ltd.  yn rhoi amcanion ein cwsmeriaid yn gyntaf bob amser.  Rydym yn sicrhau ein bod ni'n rhoi amser o'r neilltu ar gyfer unrhyw ymholiadau sydd gennych.  Rydym yn deal fod eich amser yn werthfawr pan yn delio gyda gweithrediadau busnes allweddol  mi all colli munud olygu colli cyfle, neu colli cwsmer.  Dyna pam yr ydym ni yn ymfalchïo mewn bod yn brydlon ac yn effeithlon ar bob adeg.


Fy enw i yw Arwyn, a fi yw unig gyfarwyddwr y cwmni.  Wedi cael fy ngeni a'm codi yng Ngeredigion wledig, mae gennyf ddealldwriaeth mawr o'r anawsterau sydd yn gwynebu busnesau mewn cymunedau gwledig.  Am y rheswm yma, mae fy ngwmni  i yn arbenigo yng ngyfrifon i'r sector ffermio.  Yn ogystal ag arlwyo i'r gymuned wledig, dwi hefyd yn arbenigo yng nghyfrifion i'r diwydiant adeiladu ac i'r sector twristiaeth - mae pob un ohonynt yn darparu gwasanaethau pwysig yng Ngorllewin Cymru.

Mi wnes i astudio gradd Cyfrifeg a Chyllid ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn dechrau swydd gyda cwmni lleol a cwblhau fy ngymhwyster ACCA.  Yn ystod yr amser hyn, mi wnes i ennill ystod eang o wybodaeth ac arbenigedd ynglyn a chyfrifyddiaeth, llyfrifeg a gwaith treth.  Rydw i nawr yn aelod cydnabyddedig  o ACCA - mae pob agwedd o waith sydd yn cael eu gyflawni gan fy nghwmni yn dod a'r gwahaniaeth ychwanegol fod fyng amgyffrediad wedi cael ei ardystio gan y corff proffesiynol yma.

Ar ol datblygu fy sgiliau dros y degawd diwethaf, dwi yn y sefyllfa perffaith i ddeall y ffordd y mae technoleg wedi datblygu, a deal sut mae hwn wedi newid y ffordd mae busnesau yn cael eu rhedeg. Mae gweithredu y system gyfrifydd a fframwaith cywir yn darparu springfwrdd pwysig i helpu eich busnes i dyfu.  Wrth ddewis fi fel eich cyfrifydd, mi allaf sicrhau eich bod chi'n rhedeg eich cwmni yn briodol gan gymryd i ystyriaeth yr anawsterau gall cymdeithas fodern dwyn ar eich busnes, gan wneud yn siwr eich bod chi'n defnyddio'r technoleg priodol ar gael i chi i rhoi eich busnes o flaen eich cystadleuwyr.