Beth yr ydym yn eu wneud
Byddwn yn ateb eich holl anghenion cyfrifo.
  
Yr ydym ni yn cynnig gwasanaeth cyfrifeg a llyfrifeg cyflawn i unigolion sydd yn hunan-gyflogedig, partneriaethau a chwmnïau cyfyngedig.  Mi allwn ddarparu i endidau o bob maint, a gallwn addasu ein gwasanaethau ar gyfer pob cwsmer.  Yr ydym yn deall anghenion ein cwsmeriaid ac rydym yn cyflwyno gwasanaeth bersonol sydd yn darparu i anghenion penodol eich busnes.
  

Prydlon & Effeithlon

   Cyfeillgar & Chyraeddadwy

      Gwasanaeth Proffesiynol